StopNasili.cz

Webový portál zaměřený na prevenci domácího násilí a násilí ve vztazích. Specializuje se na pomoc a podporu ženám, dětem, mladým lidem v jejich vztazích i seniorům, které může trápit násilí. Násilí ve vlastním vztahu, násilí od nejbližších, mezi rodiči. Stejně tak násilí může ohrožovat vaši kamarádku, kolegyni v práci, maminku v okolí i její děti.

Posted in Portfolio, Spolky a neziskové organizace.