ZŠ Chvály

Tvorba www stránek pro Základní školu.    Stoliňská, nazývaná též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Ve spolupráci s cittadella.cz

https://zschvaly.cz/

 

Kotrbaty.cz

Firma KOTRBATÝ je rodinná firma se stoprocentním českým kapitálem a tradicí. Cílem firmy je nabízet zákazníkům řešení, která efektivně uspokojí jejich potřeby a přitom dávají ekonomický smysl. To jsou chytrá řešení. Chytré vytápění dodává energii přesně tam, kde je potřeba a jenom tolik, kolik je aktuálně potřeba pro zajištění tepelného komfortu osob. Dochází k maximálnímu využití vyrobeného tepla, protože nejlevnější teplo je nevyrobené!  www.kotrbaty.cz

StopNasili.cz

Webový portál zaměřený na prevenci domácího násilí a násilí ve vztazích. Specializuje se na pomoc a podporu ženám, dětem, mladým lidem v jejich vztazích i seniorům, které může trápit násilí. Násilí ve vlastním vztahu, násilí od nejbližších, mezi rodiči. Stejně tak násilí může ohrožovat vaši kamarádku, kolegyni v práci, maminku v okolí i její děti.

Ústav termomechaniky

Web ústavu termomechaniky.

Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky v oblasti aplikované fyziky. Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systém …

Voda pro život

VÝZKUMNÝ PROGRAM
VODA PRO ŽIVOT

  • propojení výzkumu a praxe ve vodním hospodářství
  • osvěta důležitosti šetrného nakládání s vodními zdroji
  • vyvíjení nových technologií úpravy a čištění vod reagujících na aktuální typy znečištění (organické látky, mikropolutanty)

Okpointopatov.cz

OK POINT je jedinečné obchodní místo, které vám nabízí finanční, realitní a bankovní služby včetně moderního bankomatu/vkladomatu na jednom příjemném místě.

Okpointopatov.cz

Entracon.cz

VÝROBA A PRODEJ LESNÍ TECHNIKY

Filozofií společnosti je zaměření na výrobu, prodej, servis a vývoj malých a středních ekologických lesních strojů, s možností jednoduché přestavby na víceúčelové stroje v lesním hospodářství.  Jedná se především o vyvážecí soupravy a harvestory. Stroje svými parametry splňují představy o nenásilném, efektivním a šetrném provedení výchovných zásahů či zpracování dřevní hmoty s důrazem na ekologii těžby a přibližování dřeva s nízkými provozními náklady.

AFRY.cz

Webové stránky pro AF-Cityplan ve spolupráci s Cittadella.cz.

AF-CITYPLAN je pevnou součástí divize Infrastructure mezinárodní skupiny ÅF Pöyry. S více než 6 000 zahraničními kolegy stejného zaměření (infrastruktura, architektura a pozemní stavby aj.) tak sdílíme hodnoty, znalosti a zkušenosti, které nás v oboru posouvají zase o krok dál. Naším domovským regionem je především Česká republika a Slovensko, ale své služby nabízíme i zákazníkům ve vzdálenějších destinacích.

 

 

 

 

 

Microla.cz

Web pro nadační fond Microla.cz. Propagující kapesní mikro počítač micro:bit. BBC micro:bit je kapesní programovatelný počítač se sensorem pohybu, zabudovaným kompasem a bluetooth. V roce 2016 byl tento mini počítač rozdán zdarma všem žákům 7. tříd (11-12let) ve V.Británii.

www.microla.cz