Select Page
Ústav termomechaniky

Ústav termomechaniky

Web ústavu termomechaniky. Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky v oblasti aplikované fyziky. Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika...
Voda pro život

Voda pro život

VÝZKUMNÝ PROGRAM VODA PRO ŽIVOT propojení výzkumu a praxe ve vodním hospodářství osvěta důležitosti šetrného nakládání s vodními zdroji vyvíjení nových technologií úpravy a čištění vod reagujících na aktuální typy znečištění (organické látky,...
Ústav fyziky materiálů, v.v.i.

Ústav fyziky materiálů, v.v.i.

Hlavním cílem Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce (ÚFM AVČR, v. v. i.) je objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. www.ipm.cz...
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. je výzkumným ústavem s více než stoletou tradicí. Hlavní náplní je výzkum, vývoj, inovace a šíření znalostí v oblasti potravinářství se zvláštním zřetelem na pivovarství a sladařství.