Firemní internetová prezentace

Firemní internetová prezentace

 

Pro firemní klienty můžeme realizovat komplexní www prezentaci, graficky vycházející z jednotné firemní vizuální komunikace (corporate identity.) Pokud zatím nemáte vyhotovenu jednotnou grafickou formu, můžeme ji pro Vás připravit. Včetně loga, barvy, písma, vizitek, hlavičkového papíru a propagačních materiálů. Grafický manuál je samozřejmostí.

Před zahájením práce provedeme analýzu potřeb zákazníka, připravíme grafické návrhy a doporučíme nejvhodnější řešení. Dbáme na aplikaci nových trendů ve tvorbě www sránek, jak v oblasti designu tak i v používaných technologiích.

Stránky vytváříme výhradně s podporou redakčního systému, který je po dokončení předán zákazníkovi. Tím je  umožněno klientovi, aby po ukončení zakázky mohl provádět obsahové aktulizace stránek samostatně. Tak je výrazně  prodloužena životnost www stránek. Někteří zákaznící si uvědomují, že údržba www stránek je časově náročná, a proto využívají možnosti správy webového serveru.

V případě, že zákazník dodrží naše doporučení týkající se předání podkladů, můžeme snížít náklady spojené se zakázkou na minimum.