copywriting

Copywritign

 

Copywritign je tvorba textů, které mají schopnost upoutat čtenáře a zároveň splnit určitý účel.  Psané slovo v internetových prezentacích má svůj význam a spolu s grafickým designem má zázníka přesvědčit, aby si vbral nabízené služby. Mnoho majitelů webů přichází o zákazníky právě kvůli nevhodně napsaným textům. Navíc dobře napsaný text, obsahující vhodné výrazy zvyšuje šance dosáhnout vyšších pozic ve vyhledávačích.

Správný copywriter by měl:

  • znát potřeby zákazníka,
  • znát cílovou skupinu pro kterou je sdělení učeno,
  • rozumět chování internetových vyhledávačů,
  • vytvořit zajímavý obsah webu.

Nevyplácí se podceňovat přípravu textových podkladů. Nevhodně připravené texty (svépomocí) se po týkají s těmito nejčastějšími chybami:

  • zbytečné nebo nepodstatné informace,
  • časté opakování slov,
  • nenavazující nebo zmatečné obsahové sdělení,
  • špatná interpunkce a překlepy.